Velkommen til oss på

Deset oppvekstsenter

Deset oppvekstsenter omfavner skole, barnehage og SFO.  Oppvekstsenteret ligger på Deset, ca 22 km nord-øst for Rena sentrum i Åmot kommune, Hedmark. Naturen og skogen er vår nærmeste nabo og gir oss rolige og trygge omgivelser med mange unike muligheter.

Oppvekstsenteret er organisert slik at skolen holder til i 1.etasje og barnehagen i underetasjen. SFO er samlokalisert med barnehagen, men med egne aktiviteter på skolens korte dager. Oppvekstsenteret ledes av en virksomhetsleder som har ansvaret for både skole, barnehage og SFO. Skolen er fådelt, hvor 1.-4. klasse deler base og 5.-7. klasse.

Vår visjon;

”Trygge barn i et inkluderende miljø”

Alle på huset, voksne som barn, skal etterstrebe å handle inkluderende og å ha en fellesskapsfølelse.

Siden skole og barnehage holder til i samme bygning, er det naturlig å ha en del felles aktiviteter og gjøremål.

Som eksempler kan nevnes felles lunsj, felles aktivitetsdager, fadderordning, lesestund, sangstund osv.

Vi mener at trygge barn har det beste utgangspunktet for å tilegne seg god kunnskap.

Her er noen glimt fra livet ved Deset oppvekstsenter

Det kommer flere bilder fra skolehverdagen etterhvert – men først, se hvor fint de har det i barnehagen vår!