Lag og foreninger

Deset Grendeutvalg

 Leder: Anne Dieset. Tlf: 48 22 64 59  

Kasserer: Kirsti Marit Mykleby 

Sekretær: Anita Nordengen 

Styremedlem: Frits van Loon og Kjell Wilhelmsen

Vara: Anna Pettersen Andraa og Magne Mikkelsen


Hovedmålet for grendeutvalget er å bidra til økt bosetting,

næringsutvikling og trivsel i grendende Rød, Deset og

Løsset. Dette med hjelp fra avbøtende tiltaksmidler som

forsvaret avsatte til gitte formål i forbindelse med sin

etablering i området. 

   

Følg link til vedtekter, hvordan søke og mer informasjon om

Deset grendeutvalg under:

Les mer

Deset Grendehus

Deset Grendehus ble ferdigstilt vinteren 1979. Hvert år arrangeres det juletrefest og 17-mai feiring her. Fint møte- og festlokale med moderne kjøkken. Skolen benytter gymsalen og kjøkkenet til undervisning.  

Kjøkkenet ble totalrenovert i 2010, og kaféen ble ny med gardiner og putetrekk i 2014.  


Ansvarlig for utleie: Trond Sjøløkken. Tlf: 62 44 35 55/ 99 41 76 07

Deset Grendearkiv

Kirsti Marit Mykleby (leder). Tlf: 90 54 35 13
Trond Rensvoll. Tlf: 93 20 97 91
Odd Bekk. Tlf: 91 31 90 59

Noen utvalgte historiske bilder fra Deset, Løsset og Rød hentet fra Deset Grendearkiv finner du her:

Historiske bilder

Deset Menighetsråd

Leder: Kirsti Marit Mykleby
Nestleder: Ludvig Fjeld
Kasserer: Trond Sjøløkken
Sekretær: Karoline Rolstad
Sogneprest:

Dette rådet sitter til valget høsten 2018

I 2015 ble det nytt personalrom og bad i nordre del av uthuset.

Kirken, våpenhuset og uthuset fikk ny maling sommeren 2016.

Nå jobbes det med finansiering av nytt kirketeppe og beplantning utenfor kirken mot øst.

Deset Idrettslag

Deset Idrettslag ønsker å være et idrettslag som skaper glede og overskudd gjennom fysisk aktivitet – ved å bruke de flotte mulighetene vi har i området. (Aktivitetsnivået varierer noe fra år til år).

Deset Idrettslag er et lite idrettslag som drives på dugnad med aktiviteter tilpasset nærmiljøet. Var med på å få satt opp ballbinge tilknyttet oppvekstsenteret.

Vinter
Idrettslaget har egen scooter og vinterstid kjøres det opp et løypenett både til glede for barna på oppvekstsentert, lokale mosjonister og turister. Rundt påsketider arrangeres det av og til et kombinert påskeskirenn og familiedag med grilling og premiering i nærmiljøet. Ballbingen kan islegges.

Vår/sommer/høst
Resten av året er det mange og varierte stier og skogsveier tilpasset ulike ferdighetsnivå. Idrettslaget arangerer og merker en egen «tre-på-topp»- konkurranse, hvor det utplasseres tre kasser på strategiske turmål. Her kan alle skrive opp navn, alder og dato. Et tiltak for å få flere ut på tur med premiering i etterkant av sesongen. 2010 var kassene satt opp på Deifjellet, Bergset og Fagerfjellet.

På St. Hans har idrettslaget de siste årene lagt til rette for et familiearrangement med grilling, natursti, fisking og premiering.

Badeplassen «Fiskeløsen» med garderober og toalett, ble satt opp i 2007 med grendebilder, og brukes av mange i sommerhalvåret. Opparbeidet strandområde, gressplen og benker frister på varme sommerdager. I 2016 ble det bygget en brygge samtidig som at strandområdet ble utvidet.

Deset Skytterlag

Kontaktperson: Petter Berget. Tlf: 908 59 197


Treningsskyting og storviltprøve på Deset skytterbane

Høsten 2016:

Onsdag, 24 og 31. august: 18:00 – 19:00 (påmelding)

Lørdag 27. august: 09:00 – 10:00 (påmelding)

Onsdag, 7, 14 og 21. september: 18:00 – 19:00 (påmelding)

Lørdag, 3, 10 og 17 september: 18:00 – 19:00 (påmelding) 

På lørdager har elevbedriften salg av kaffe og kaker