Historiske bilder fra Deset

Alle grender har sin historie. Generasjoner har satt sine spor. Noen av disse er bevart i form av bilder. Deset Grendearkiv har samlet inn og satt mange av disse gamle bildene i system. Et utvalg bilder vil her ta deg med bakover i tiden og gi deg et innblikk i hvordan området ble brukt av de som var her før oss.

                                                                          .

Skulle du vite mer om noen av bildene, stedene, hendelsene eller personene på bildet er det fint om du tar kontakt med oss, slik at historiene kan fortelles videre.

Har du bilder fra området du gjerne vil dele med andre, send oss gjerne en mail – hilsen grendearkivet.

Deset skole 1920-årene

Deset skole 1920-årene

17.mai-tog utenfor Gamleskola på Deset. Bygningen ble reist på 1800-tallet og brukt frem til den nye skola stod klar til bruk i 1958. Det var klasserom i 1.etasje og lærerbolig i 2.etasje.  Lærer Gudbrand Oppdal og frue Inga kan skimtes midt på bildet bak toget. Fotograf: Ukjent.

Deset skole 1920-årene

Deset mot Deifjellet på slutten av 1800-tallet

På bilde ser vi Gammelstu til venstre og en del av Melgården til høyre. Veien vi ser slynge seg gjennom grenda var hovedveien gjennom dalen. Fotograf: T N Mykleby

Deset skole 1920-årene

Fangeleir på Løsset 2.verdenskrig

Bildet er fra krigsfangeleiren på Løsset ved Øra. Bildet er tatt fra vakttårnet i leiren fra vest mot øst. I forgrunnen en brakke for krigsfangene. I bakgrunnen ser vi et langt hus med seks vinduer på langveggen. Det er et sagbruk hvor krigsfangene arbeidet. Dette er omtrent der hvor hengebrua er i dag. Fotograf: Ole Hals Sjølie

Klesvask i Deia 1890-årene

Klesvask i Deia, nedenfor brua. Til venstre ser vi Gjedvolds, i midten Moen og til høyre ser vi loven på Knuts. Bildet er tattenten sent på høsten eller tidlig på våren, muligens etter en større begivenhet på Melgården. Damen nr 6 fra venstre er kanskje Toline Bergset og ytterst til høyre Juline Småriset. Fotograf: T.N. Mykleby

Damer på tur Deset ca 1930

Fra venstre Synnøve Midtveit, gift Dieseth, lærereinne på Løsset. Den andre kvinnen er Erika Dieseth, gift med Hans Dieseth på Moen. Til venstre på bildet ser vi daværende Deset Aldershjem. Dette er revet og det eksisterende «Desettunet»  er reist på samme tomt. Bildet er tatt i «Desetgøtua», som det het på Desetdialekt. Gutu er en vei med gjerde på hver side for å lede budskapen. Fotograf ukjent.

Brannvakthytte på Deifjellet

Den eldste bygget før 1900 og det nyeste på toppen ble bygget i 1932. Begge hyttene står fortsatt.

Plassen Myrbakken før 1900

Plassen Myrbakken på østsiden av Arnestutjernet. Bildet er tatt fra huset der Deset Samvirkelag var. Stuen til høyre brant ned på slutten av 1940-årene. Fotograf: T.N. Mykleby

Vinterbilde Melgården ca 1870-tallet

17.mai Gammelstu ca 1880

17.maifeiring på Deset. Med smått og stort er det ca 160 personer tilstede. Den gang var det folk på alle plasser og barneflokkene var store. Til høyre står skolebarna med sine flagg uten unionsmerke. Til venstre for dem ser vi en mann med litt lysere klær og en lang flaggstang. Det ser ut til å være læreren, klokkeren, kirkesangeren, poståpneren og skytterlagsformannen Gudbrand Kvale (1840-1910) Midt på bildet foran ser vi T.N. Myklebys orkester og bak dem står skyttere med geværer. Skytterlaget hadde alltid skyting 17. mai. Til venstre står kvinnene med de minste barna. Bygningen til venstre hadde sal i 2.etasje hvor det ble holdt fester og andre sammenkomster. Fototgraf: T.N. Mykleby

Fredheim på Deset ca 1900

Familien Kvale på Fredheim Deset. Fotograf: T.N. Mykleby